3的infrastructuurvoorspellingen死de toekomst van de overheid bepalen

Overheidsinstanties staan voor uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging数据隐私duurzaamheid,低平火山口moeten samenwerken私立伙伴om匈牙利语doelen te bereiken会面

保罗·布劳内尔
德里克·帕特森
马克·希姆斯
3的infrastructuurvoorspellingen死de toekomst van de overheid bepalen

2020年voor国家overheden甚至chaotisch基列耶琳就寻见,莫snel digitaal omgeschakeld沃顿als gevolg范COVID-19。Het afgelopen基列耶琳就寻见滞碍daarentegen veel米尔在Het teken van甚至strategische gestructureerde aanpak范的transformatie。De overheid酩悦omgaan遇到De钉altijd heersende pandemie,低平火山口显得voorbereiden op甚至toekomst na De pandemie遇到米尔souplesse, efficientie en reactievermogen。

2021年hebben overheidsinstanties veel transformatie-initiatieven uitgevoerd waaronder de versnelde invoering范hybride multicloud,德现代化van netwerken满足Network-as-a-Service (NaaS)在德implementatie范人工智能中机器学习(AI /毫升)voor出席安德利果汁geavanceerde cyberbeveiliging。河畔Naarmate 2022 dichterbij komt neemt de behoefte说类型transformatie脚趾,waardoor er甚至vraag naar米尔investeringen在注册的infrastructuur ontstaat。Volgens Gartner bedragen de wereldwijde IT-uitgaven van de overheid 2022年naar verwachting totaal miljard 557.3美元。Dat甚至stijging货车6,5%十opzichte货车2021[我]。

你有数码边缘策略为政府机构?

学习人工智能(AI)数据市场部署在平台Equinix®,一些即将到来的在线研讨会数字战略和全球互联指数报告定制解决政府所面临的挑战。

阅读更多
digital-edge-network

Eerder deze maand verscheen het Equinix Interconnections-artikel“4数字基础设施定义预测下一个十年”。Hierin bespraken我们锄头bedrijven de私营部门reageren op 2022年belangrijke趋势daarna, waaronder:

  • 德河畔aanpassing hybride multicloud-complexiteit;
  • 河畔toepassing van AI / ML de边缘om 5 g在物联网mogelijk te这个词;
  • het gebruik van零信任en geconvergeerde beveiliging om bescherming te bieden特根战马geavanceerdere bedreigingen;
  • het佛得角服务员丹koolstofneutraliteit en streven naar echte纯零duurzaamheid。

Overheidsinstellingen变迟zich hierdoor inspireren en门安德利果汁initiatieven het bedrijfsleven。2022年在onze voorspellingen voor rondom de国家overheid服务员我们diep op de许多waarop overheidsinstanties匈牙利语的infrastructuren aanpassen om bij te blijven遇到de veranderingen om母鸡名不副实plaatsvinden死去。Daarnaast kijken我们naar锄兰登德wetgeving kunnen verbeteren om deze transformatie-initiatieven mogelijk te这个词。

Voorspelling 1: Bedreigingen voor dataprivacy en cyberveiligheid brengen de国家veiligheid gevaar

Overheden / de台湾加高wereld hebben ingezien锄waardevol het是om openbare gegevens te verzamelen, op te slaan en te analyseren。即使vitale Zij beseffen显得dat数据,国家hulpbron vormen en als zodanig moeten沃顿beschermd。Eenvoudig gezegd zijn overheden van男人dat bedreigingen voor openbare gegevens显得甚至bedreiging vormen voor de国家veiligheid en onze soevereiniteit。Als甚至国家overheid de persoonsgegevens范哈雾汉堡不行的菅直人beschermen特根onzorgvuldig onjuist gebruik门甚至跨国的甚至kwaadwillende, heeft说格罗特gevolgen。佐薇roept het vragen op在德高校van甚至overheid甚至wereld waarin de grenzen战马维佳沃顿。De Europese Unie南hierbij het voortouw门strengere regels圆dataprivacy巨大te stellen De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),死于2018年van kracht werd。维琪voorspellen daarom dat overheden在安德利果汁delen van de wereld甚至vergelijkbaar垫zullen bewandelen,在lijn遇到de specifieke bedreigingen waarmee匈牙利语兰登沃顿geconfronteerd。Denk河畔hierbij strengere还op het delen van informatie en nieuwe certificeringsnormen。低平火山口显得de eis voor om甚至跨国公司首席信息安全官(CISO)在匈牙利语bestuur op te nemen, om佐薇de naleving van de evoluerende regelgeving te kunnen beheren。

Daarnaast zal 2023年12月的书het曾经只有原则(OOP)服务员盖登voor Europese overheidsinstanties死delen onderling数据。De intrede van het OOP betekent dat甚至EU-staatsburger,低平火山口甚至科尔bepaalde persoonlijke gegevens遇到De overheid hoeft te delen,显得als diezelfde数据甚至还多的土地显得wordt gevraagd。De overheid zorgt er丹voor dat说veilig gedeeld wordt。

在德地区Azie-Pacific合计voor kort waren overheden(亚太地区)看守者geneigd om AVG-achtige regelgeving voor dataprivacy na te streven。在Australie Naarmate de bedreigingen voor cyberbeveiliging en dataprivacy georganiseerder geavanceerder沃顿,streven显得niet-Europese overheidsinstanties naar strengere regelgeving。

hetνgaat om officiele wetgeving van de国家,zoals de加州消费者隐私法案,河畔的om aanpassing de AVG van de欧盟de VS blijven dataprivacy aanpakken om er齐克van te zijn dat泽voldoende zijn voorbereid op relevante risico。

Voorspelling 2: Overheden brengen匈奴人即使stroomversnelling duurzaamheidsinitiatieven

De tijd范feel-good-praten在duurzaamheid allang voorbij;de tijd voor aangebroken活性。2021年11月bracht COP26 - de我recente editie van de VN-conferentie klimaatverandering - bijna阿莱兰登ter wereld samen voor甚至unieke上面。Het evenement范说基列耶琳就寻见benadrukte dat兰登佛moeten丹·冯·帕里斯基范COP21 Het Klimaatakkoord服务员在2015年。

Na COP26凯伦ambtenaren terug naar de国家hoofdsteden甚至opdracht om nieuwe相遇,ambitieuzere klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en死doelstellingen在evenwicht te brengen遇到het uitbouwen van geoptimaliseerde的infrastructuren。Als enkele van de grootste afnemers van IT-diensten ter wereld moeten overheden匈牙利语bedrijfsprocessen en供应chain-partnerships bekijken vanuit het oogpunt范duurzaamheid。

在kleinere兰登als新加坡,Ierland在荷兰这个overheden zich zorgen / de snelle groei van de datacenterindustrie zowel窟betreft onroerend去als energieverbruik。Veel国家leveranciers van数据中心beginnen zelfstandig te streven naar甚至net-zero-uitstoot。说lijkt overeen te科曼德duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid会面。真正的bestaat de vrees dat zij甚至te groot deel van de beperkte beschikbare hernieuwbare科特布斯opslokken, waardoor het voor安德利果汁sectoren moeilijker wordt om hiervan te profiteren。国家overheden变迟al虽然hoever泽willen服务员om伙伴te dwingen zich河畔长te passen deze duurzaamheidsdoelstellingen。

在tegenstelling合计de overheden死nieuwe datacentercapaciteit beperken - en daarmee mogelijk innovatie afremmen——geeft Australie datacenterproviders de mogelijkheid om duurzaamheid na te streven plaats van母鸡daartoe te verplichten。Hiermee菅直人de澳大利亚的overheid哈尔特征duurzaamheidsdoelstellingen halen en tegelijkertijd de datacentercapaciteit en optimalisatie van de的infrastructuur verkrijgen死zij nodig heeft。

Aanbieders van数据中心hebben er的书阿莱党bij om duurzaamheid合计prioriteit te梅根en overheden kunnen母鸡daarbij ondersteunen。佐薇heeft de datacenterindustrie eerder说基列耶琳就寻见de krachten gebundeld遇到leveranciers van clouddiensten om het欧洲协定voor Klimaatneutrale数据中心te lanceren。说的是即使zelfregulerend initiatief van de工业遇到sterke河畔verbintenissen de particuliere部门en beleidsaanbevelingen死德工业helpen奥姆特根2030 koolstofneutraliteit te bereiken(二)。Om dat德尔te verwezenlijken了,leveren toonaangevende datacenterproviders al innovatieve duurzaamheidsinspanningen。德克河畔hierbij vloeistofkoeling,modulaire vermogensbouwstenenen hernieuwbare brandstofcellen。门kostbare inefficiente数据中心van de overheid te vervangen voor datacenterbedrijven模具供应商neutrale colocatie作为服务aanbieden, krijgen overheden toegang合计de baanbrekende technologieen范deze数据中心。

在德维琪voorspellen dat regeringen toekomst战马米尔druk zullen uitoefenen op匈奴人合作伙伴外的私人部门om匈牙利语duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken。Dat菅直人betekenen Dat泽ambitieuzere doelstellingen voor emissiereductie vastleggen的mandaten afgeven om duurzame technologie te implementeren。

Voorspelling 3:德toekomst van De overheid wordt bepaald门publiek-private partnerschappen

合计ν脚趾hebben我们veel gesproken / de wisselwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van cyberveiligheid dataprivacy en duurzaamheid。在eerste instantie lijkt het misschien alsof overheidsorganisaties en匈牙利语tegenhangers zijn de particuliere行业elkaar遇到冲突。De overheid stelt agressieve规格en particuliere伙伴voldoen河畔见到tegenzin模具规格,zodat泽zaken kunnen多恩De overheid会面。

…ambtenaren凯伦terug naar de国家hoofdsteden甚至opdracht om nieuwe相遇,ambitieuzere klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en死doelen在evenwicht te brengen遇到het uitbouwen van geoptimaliseerde的infrastructuren。”

呃是典型地钉甚至安德利果汁很多om naar deze相对te kijken, en dat甚至是许多waarvan维琪denken dat deze de循环van de tijd米尔gaat voorkomen。Overheden服务员战马vaker甚至beroep多恩op私人合作伙伴om belangrijke diensten te verlenen en duurzaamheidsdoelstellingen te海伦。Daarnaast wordt het战马moeilijker om te bepalen waar甚至overheidsinstantie ophoudt en waar haar ecosysteem van begint私人伙伴。Naarmate私人en publieke organisaties米尔见到elkaar verweven raken, het不行米尔丹logisch dat zij甚至米尔gezamenlijke, innovatieve aanpak服务员hanteren om匈牙利语respectieve doelen te bereiken。

在het Gaia-X-initiatief欧罗巴[3]即使uitstekend voorbeeld van锄bedrijven en overheidsorganisaties kunnen samenwerken om gemeenschappelijke doelen na te streven。门甚至genormaliseerde, transparante veilige aanpak范的infrastructuur te helpen creeren, laat Gaia-X虽然锄Europese机构en bedrijven kunnen河畔voldoen矫饰的schijnbaar tegenstrijdige vereisten。佐薇wordt er甚至开放ecosysteem gecreeerd dat enerzijds samenwerking en gegevensuitwisseling optimaliseert en anderzijds de lokalisatie en soevereiniteit van gegevens behoudt。在德维琪verwachten toekomst钉veel米尔范说te虽然soort伙伴关系。

Equinix的菅直人国家overheden helpen zich voor te bereiden op甚至onzekere toekomst

在het verleden de的infrastructuur de publieke行业achtergebleven op死在de particuliere部门。Daar zijn verschillende logische verklaringen voor waaronder de bureaucratische en politieke uitdagingen死uniek zijn voor de publieke部门。De wereldwijde pandemie heeft典型地bewezen dat overheidsinstanties snel kunnen handelen wanneer De omstandigheden dat vereisen。

Bij Equinix geloven我们斯德克已dat overheden的transformatie kunnen versnellen ter ondersteuning van匈牙利语meervoudige complexe小姐。门nauw samen te威尔见面甚至伴侣死ervaring heeft遇到德范高杠杆率甚至vertrouwd wereldwijd digitaal infrastructuurplatform - dat snel的transformatie菅直人bevorderen en菅直人河畔voldoen complexe regelgeving在meerdere jurisdicties / de台湾加高wereld——kunnen overheidsinstellingenν活性ondernemen om ervoor te zorgen dat泽voorbereid zijn de toekomst op。

…het wordt战马moeilijker om te bepalen waar甚至overheidsinstantie ophoudt en waar haar ecosysteem van私人合作伙伴begint。”

als overheidsdatacenter, Equinix bij uitstek在国家om onze overheidsklanten te helpen匈牙利语河畔uitdagingen te服务员,νde toekomst en。见过平台Equinix的hebben overheidsinstanties toegang合计米尔丹235数据中心在65年strategisch gelegen metropolen / de台湾加高wereld。Bovendien kunnen instanties遇到软件定义interconnectie通过Equinix的织物op softwaresnelheid verbinding梅根遇到duizenden potentiele serviceproviderpartners。Hierdoor wordt het eenvoudiger丹ooit om de publiek-private samenwerking合计站te brengen死在de toekomst战马belangrijker wordt。

Vraag vandaag钉甚至Overheids数字边缘策略简报河畔voor米尔informatie om的威斯康辛大学的infrastructuurstrategie voor德河畔toekomst te passen。

[我]Gartner新闻稿。”Gartner预测2022年全球政府IT支出将增长6.5%”,2021年8月31日。GARTNER的注册商标和服务标志GARTNER inc .)和/或其附属公司在美国和国际上和本使用许可。保留所有权利。

(二)气候中立数据中心协议

[3]Gaia-X是什么?

Equinix的als overheidsdatacenter是bij uitstek在国家om onze overheidsklanten te helpen河畔匈牙利语uitdagingen te的服务员,在de toekomstνen。”
保罗·布劳内尔
保罗·布劳内尔 公共政策主管
德里克·帕特森
德里克·帕特森 高级经理、销售
马克·希姆斯
马克·希姆斯 高级客户经理2
订阅Equinix的博客
Baidu
map